Génocide des Arméniens

Communiqués

Ապրիլ 24-ը պայքարող հայ ժողովուրդին կը պատկանի եւ պիտի պատկանի։

1915 թուականի ապրիլի 24-ին, Կոստանդնուպոլիս, շարք մը մտաւորականներ եւ արուեստագէտներ ձերբակալուեցան եւ տարագրուեցան, որովհետեւ հայ էին։ Եթէ բնաջնջման ծրագիրը սկիզբէն

Read More